VA-forskning på 100-lista

2021-06-03

Ett par renodlade VA-forskningsprojekt har tagit sig in på IVA:s 100-lista som presenterades i mitten av maj. Det gäller elektroniska tungor och urinbaserad gödsel. (Saxat ur tidningen Cirkulation)

Två projekt med renodlad VA-koppling har letat sig in på IVA:s 100-lista. Det är dels den sensor som utvecklas på Linköpings universitet av Mats Eriksson och Fredrik Winquist som de kallar den elektroniska tungan. Sensorerna kan byggas till ett online-system för dricksvattenkvalitet i ledningsnätet i realtid.

Forskarna skriver i sin presentation: ”Ett sensornätverk med elektroniska tungor skulle vara ett utmärkt komplement till den nuvarande realtidsövervakningen av tryck och flöde genom att ge lägesbilden av vattenkvaliteten i realtid i ett helt distributionsnät. I förlängningen finns sensorn även i varje fastighet, i varje dricksvattenkran och data finns tillgänglig i din mobiltelefon.”

Det andra uppmärksammade projektet är urinbaserad gödsel från forskargruppen Björn Vinnerås, Jenna Senecal, Prithvi Simha på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. De skriver i sin presentation:
”Genom att sluta kretsloppet av avloppets växtnäring kan vi minska utsläppen till miljön samtidigt som resursförbrukningen minskar och samhället uthållighet ökar. Genom att källsortera och torka urinen avlägsnas 80 procent av avloppets växtnäring och genom att separera vattnet från salterna producerar vi ett säkert gödsel, likvärdigt mineralgödsel.”

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, publicerar en årlig genomgång över aktuella forskningsprojekt ”IVAs 100-lista presenterar utvalda forskningsprojekt som bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten inom ett angivet område.” Listan 2021 innehåller forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbar krisberedskap. (EW)