VAS-rådets representanter

 

 
   
Mårten Frumerie, vd Stockholm Vatten och Avlopp marten.frumerie@svoa.se
Carl-Olof Zetterman, vd Syvab c-o.zetterman@syvab.se
Norrvatten, vakant  
Anders Gelander, VA-chef Norrtälje kommun anders.gelander@norrtalje.se
Linda Evjen, VA-chef Botkyrka kommun linda.evjen@botkyrka.se
Christian Wiklund, vd Roslagsvatten christian.wiklund@roslagsvatten.se
Andreas Thunberg, vd Käppalaförbundet, ordförande VAS andreas.thunberg@kappala.se
Jessica Andersson, avdelningschef TRF (adjungerad) jessica.m.andersson@sll.se
Göran Åström, miljödirektör Länsstyrelsen (adjungerad) goran.astrom@lansstyrelsen.se
Lennart Isgren, projektsamordnare VAS lennart.isgren@telia.com
Thomas Fredriksson, processledare Storstockholm thomas.fredriksson@storsthlm.se
Håkan Karlsson, vd Telge Nät och Telge Återvinning hakan.karlsson@telge.se