Digitaliserad bygglovsprocess har halverat Norrtäljes handläggningstider

28 september 2018

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är ett viktigt steg mot ökad service till medborgarna och kortare handläggningstider. Norrtälje har som en av de första kommunerna i landet digitaliserat sin bygglovsprocess.

 

I Norrtälje är trycket på kommunens bygglovsenhet hög. I kommunen finns bland annat en stor andel fritidsboenden och många vill omvandla sina fritidshus till permanentboende. Det höga trycket var en av anledningarna till att bygglovsprocessen digitaliserades.