Ansök om bidrag för åtgärder att stärka en tryggad tillgång till dricksvatten - 15 april sista ansökningsdag

2022-03-21

Nu finns möjlighet att ansöka om bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Läs mer och ansök via Länsstyrelsens webbplats:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag från regeringen fördelat drygt 83 miljoner kronor till länsstyrelserna för nya projekt under år 2022-2023, för att trygga tillgången till dricksvatten. Stockholms län har fått drygt 8,6 miljoner kronor att fördela. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala VA-bolag, konsultbolag och samfälligheter samt vattenvårdsförbund. Även projekt inom den Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län kan få stödpengar.

Sista ansökningsdag är den 15 april 2022.

Information finns även hos HaV:

https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html