Kloridbaserade kemikalier - Livsmedelsverket

2021-12-01

Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har påbörjat ett arbete för att undvika framtida brist av kloridbaserade kemikalier i reningsverk. 

 

Se vidare i denna länk till Svenskt Vattens hemsida: 

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/livsmedelsverket---arbete-for-tillgang-pa-kemikalier-for-rening-av-dricksvatten-och-avloppsvatten/