VAS-rådet 2020

2020-01-20

Program

Klimatanpassning och elförsörjning av Stockholmsregionens VA-verksamhet
Mötet inleds med lunch mellan kl 12.00 - 12.50

13.00 Välkommen och inledning 
Johanna Lindgren, VD Norrvatten, VAS-rådets ordförande

Living with water in the Netherlands 
Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör 

Dricksvatten i framtiden 
Pär Aleljung, rådgivare Livsmedelsverket 

Presentation av VAS rapport 16: Stockholmsregionens gemensamma investeringsbehov för VA-försörjning. 
Johanna Lindgren, VD Norrvatten, VAS-rådets ordförande Kaffepaus (20 min)

Nuläge/framtid för dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur klimatanpassningssynpunkt 
Representanter från Norrvatten/Stockholm Vatten

Kraftförsörjning i regionen
Åsa Öttenius, elsamordnare Stockholms stad Kenneth Johansson, ansvarig regionnätet, Ellevio

Regionala vattenförsörjningsplanen - hur fortlöper arbetet i kommunerna
Göran Åström, chef avdelningen för samhällsbyggnad, Länsstyrelsen Stockholm

16.45 Sammanfattning av dagen och avrundning
​Efter avslutat möte, varmt välkommen till Vattenmingel!

Anmälan: Länk till anmälan