Start för vattenmyndigheternas samråd

2020-11-03

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter på samrådet ska lämnas senast den 30 april 2021.

Läs hela artikeln genom att följa länken här!