Förbereder för näringsåtervinning från avloppsströmmar

2020-11-16

Ett nytt projekt ska genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar underlätta en cirkulär omställning. Tillsammans med IVL och Rise kommer sju svenska VA-organisationer skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. 

För att läsa hela artikeln klicka här